Ako často musíme meniť filter v chladničke?

AKO ČASTO MUSÍM MENIŤ FILTER V CHLADNIČKE?

Ako často musíme meniť filter v chladničke?

Prečo je potrebné meniť filter v chladničke každých 6 mesiacov?

Je ťažké vymeniť filter v chladničke?

 

Ako často musíme meniť filter v chladničke?

Dušou chladničky s dávkovačom vody je vodný filter. Vodný filter je to, čo z našej vody odfiltruje všetko, čo nepríjemne chutí, páchne a veľa znečisťujúcich látok, ktoré sa dostanú do našej pitnej vody pri oprave starých vodovodných potrubí a prípadne inštalácii nových potrubí.

Vodný filter chladničky zlepšuje čistotu, kvalitu a chuť našej pitnej vody.

Vodný filter by sa mal vymeniť každých 6 mesiacov, aby ostala naša pitná voda stále čistá a lahodná.

Prečo je potrebné meniť filter v chladničke každých 6 mesiacov?

Poskytovatelia vodohospodárskych služieb tiež zdôrazňujú, že pravidelná výmena filtračných vložiek v čistiacich zariadeniach je dôležitá, nie zanedbateľná úloha.

V opačnom prípade, bez ohľadu na príčinu kontaminácie, môže spôsobiť bakteriálny rast, a tým aj zhoršenie kvality pitnej vody.

Podľa príslušného nariadenia Európskej únie (DIN 1988) musí byť každý filter na pitnú vodu vymenený každých 6 mesiacov zo zdravotných a hygienických dôvodov, aj v prípade keď má vodný filter väčšiu kapacitu.

 

Je ťažké vymeniť filter v chladničke?

Výmena vodných filtrov je jednoduchá.

Stručne povedané, vodný filter v chladničke sa musí vymeniť každých 6 mesiacov, inak sa na nahromadených, prefiltrovaných škodlivých látkach premnožia nezdravé baktérie a naša voda už nebude čistá ani lahodná.

MÁTE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA FILTRA DO CHLADNIČKY? ZAVOLAJTE NÁM!