Prečo potrebujeme vodný filter v chladničke?

Prečo potrebujeme vodný filter v chladničke?

Voda z vodovodu v Maďarsku je celkom dobrej kvality, preto sa nás často pýtajú, prečo teda potrebujeme vodný filter v chladničke?

Preto potrebujeme filter do chladničky, aby sme mohli vždy piť čistú, lahodnú vodu.

Voda z vodovodu k nám prichádza potrubím. V Maďarsku sieť pitnej vody už zostarla. Prerušenie potrubia v zanedbaných, zastaraných sieťach pitnej vody spôsobuje zhoršenie kvality vody. Pripojenie nových bytov k vodnej sieti tiež spôsobí demontáž vodovodu, kde taktiež do siete vstupujú aj znečisťujúce látky.

Takto sa do vodovodnej siete dostane hrdza a iné nečistoty.

Poskytovatelia služieb okrem pravidelnej  chlorizácie pravidelne udržiavajú, preplachujú a čistia vodovodné potrubia  pomocou látok obsahujúcich chlór. Vtedy zistíme, že voda je zakalená a má veľmi chlórovú chuť a zápach.

Hrdzavá voda nie je lahodná. Chlórová voda tiež nie je chutná. A organické a anorganické nečistoty, ktoré vstupujú do potrubia, nepatria do nášho tela.

 

Vodný filter chladničky zlepšuje čistotu, kvalitu a chuť vody.

Podľa našich skúseností by sa chladiaci filter mal vymieňať každých 6 mesiacov, aby naša pitná voda ostala permanentne čistá a chutná.

Poskytovatelia vodohospodárskych služieb tiež zdôrazňujú, že pravidelná výmena filtračných vložiek v prístrojoch na čistenie vody je dôležitá, nie zanedbateľná úloha. V opačnom prípade, bez ohľadu na príčinu kontaminácie, môže spôsobiť bakteriálny rast, a tým aj zhoršiť kvalitu vody.

V nasledujúcom článku odpovieme na otázku, čo presne vyfiltruje z našej vody vodný filter v chladničke.

MÁTE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA FILTRA DO CHLADNIČKY? ZAVOLAJTE NÁM!